Sander Huizinga

Business Developer

“De energiesector heeft in zijn bestaansgeschiedenis veel transformaties ondergaan. We kookten en stookten ooit op hout en turf, transformeerden onze energievoorziening toen kolen beschikbaar kwamen en daarna deden olie en gas hun intrede die samen met verbrandingsmotoren de elektrificatie aanzwengelden en de auto kon voorzien. Dat gebeurde niet in één keer, maar in stapjes die lokaal begonnen, rekening houdend met de lokale omstandigheden die later met elkaar werden verbonden tot uitgebreide infrastructuren die ten dienste stonden van de samenleving.

Ik vind het een hele eer dat ik, samen met zoveel anderen, het stokje mag overpakken om de volgende transformatieslag te maken, waarbij we nog steeds kunnen leren van diegenen die ons zijn voorgegaan. In al die transformaties stonden innovaties in technieken, de dienstverlening aan de (lokale) samenleving en energie centraal; niet hout, turf, kolen, olie of gas. Met deze mind-set zet ik mij met volle overtuiging in bij New Energy om de transformatie naar een duurzame energievoorziening mogelijk te maken én om het stokje over te kunnen dragen aan de generaties de na mij zullen komen.”