Mathijs Groeneveld

Business Developer

“De energiesector is al jaren in beweging en zal nog jaren in beweging blijven. Het energielandschap verandert in alle opzichten extreem. Die dynamiek, in combinatie met het werken aan de verduurzaming, maakt dat ik het werken in deze sector en bij Gasunie New Energy bijzonder interessant vind.

De afgelopen jaren heb ik buiten Gasunie al veel kennis opgedaan op het gebied van duurzame energie. Hierin speelde de gehele groen gasketen van productie tot en met de afzet een aantal jaren de hoofdrol. De laatste periode heb ik mij vooral met de ontwikkeling van (duurzame) warmtenetten bezig gehouden. Dat is ook waar ik bij Gasunie New Energy aan werk. Nu zijn die werelden, op aantal uitzonderingen na, nog gescheiden. Het lijkt mij een hele mooie uitdaging, ook al is het voor de lange termijn, om groen gas en warmte, maar ook duurzame elektriciteit, waterstof etc. bij elkaar te brengen, zodat het leidt tot een maximaal duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar energiesysteem.”