Martijn Theelen

Business Developer

“Hoe ziet de wereld er morgen uit? De wereldbevolking groeit naar verwachting tot ongeveer tien miljard mensen in 2050. Energieverbruik zal aanzienlijk groeien en mensen reizen en consumeren meer. Om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar energie, moeten we manieren vinden om efficiënter gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen en intensiever gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen.

Als business developer met een achtergrond in de chemische technologie, wil ik mijn ervaring, expertise en creativiteit inzetten om innovatieve oplossingen te realiseren voor de snel veranderende energiewereld. Chemische technologie wordt vaak ten onrechte gelieerd aan fossiele energie, maar ik zie dit juist als de discipline waar alles samenkomt.

Binnen New Energy houd ik mij bezig met de ontwikkeling van super kritische watervergassing . Met deze techniek kunnen moeilijk verwerkbare afvalstromen zoals natte biomassa of vervuilde reststromen uit de productie van biodiesel worden omgezet in groen gas op zeer hoge druk. Daarnaast houd ik mij bezig met biogas hubs. Deze hubs worden ontwikkeld om biogas te verzamelen en op een centrale plaats op te werken tot groen gas, waardoor een economisch haalbare schaalgrote ontstaat.”