Koen Wiersma

Business Developer

“Ook al maakt het grootste gedeelte van de Nederlandse energievoorziening nog gebruik van fossiele bronnen, we kunnen ons eigenlijk geen samenleving meer voorstellen zonder een rol voor hernieuwbare energie. De trend naar een duurzame energievoorziening valt niet meer te stoppen; het gaat echter nog wel vaak met horten en stoten. Om deze transitie te versnellen zullen we creatieve oplossingen moeten bedenken om de veelal uitdagende projecten toch tot uitvoering te brengen. Na een aantal jaren bij de afdeling Strategie te hebben gewerkt ben ik recent als Business Developer bij de afdeling New Energy aan de slag gegaan om hier een concrete invulling aan te geven. In deze functie mag ik bruggen slaan tussen innovatieve ideeën, nieuwe samenwerkingsvormen en solide businesscases. Ik heb er zin in!”