Johannes Lesterhuis

Technical advisor business development

“De maatschappij staat voor de uitdaging om van een fossiele energievoorziening om te schakelen naar een CO2-arme energievoorziening. Dat is een uitdaging, omdat duurzame alternatieven vooralsnog een stuk duurder zijn dan fossiele brandstoffen. (Dit is overigens niet altijd zichtbaar door de belasting die wordt geheven op bijvoorbeeld aardgas, waarvan de samenleving profiteert.)

Het is van belang dat er een ‘draagbaar en gedragen’ transitiepad wordt uitgezet, waarbij er voor burgers én industrieën een competitieve situatie wordt gecreëerd. Ik vind het prachtig dat ik aan zo’n maatschappelijk relevant thema kan meewerken. In de afgelopen jaren heb ik bij Gasunie in verschillende rollen gewerkt aan o.a. netwerkontwikkeling, contracting en projectmanagement. Op basis van mijn ervaring zet ik mij graag in voor de energietransitie.”