Gerard van Pijkeren

Manager Gasunie New Energy

"Sinds de vondst van het aardgas in Slochteren in 1959 is Nederland enorm snel veranderd. Aardgas heeft grote consequenties voor Nederland gehad. Niet alleen door de uitrol van het gasnet en de overgang van kolen en olie naar gas, maar ook industrieel en maatschappelijk. Omdat Nederland gemakkelijk toegang kreeg tot een belangrijke energiebron zoals aardgas, is het ook een land geworden met een relatief energie intensieve industrie. Dat heeft ons veel welvaart gebracht in de afgelopen decennia. We staan nu echter aan de vooravond van een volgende stap in onze energievoorziening. Nederland is zich bewust van de effecten van de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen op het klimaat en de rol die fossiele brandstoffen daarin spelen. We moeten ons met zijn allen inzetten en stappen zetten in de richting van een duurzame energievoorziening. Daarbij kunnen we aan de ene kant gebruik maken van de kennis en infrastructuur die we in het verleden hebben opgebouwd, terwijl we aan de andere kant al ons innovatievermogen moeten gebruiken om de nog steeds toenemende energievraag in de wereld duurzaam in te vullen.

Ik vind het een geweldige uitdaging om hier een rol in te mogen spelen. Met een lange historie bij Gasunie op het gebied van energie en milieu (met projecten op het gebied van de emissiereductie van stikstofoxide en methaan, Milieuplan Industrie, mini en micro WKK en vergassing, en de laatste jaren als directeur van Vertogas) is het geweldig om nu bij Gasunie New Energy leiding te mogen geven aan een enthousiast team dat de energietransitie binnen en buiten Gasunie wil vormgeven. Het zou geweldig zijn als we vanuit Gasunie een belangrijke rol kunnen spelen in de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar, maar vooral ook duurzaam toekomstig energiesysteem."