Waterstof

Op dit moment bestaat zo’n 20% van het Nederlandse energiegebruik uit elektriciteit. De verwachting is dat elektriciteit kan groeien tot maximaal 40 tot 50%. Dat betekent dat we 50 tot 60% van onze energie uit ‘moleculen’ (voornamelijk gassen) moeten blijven halen. Wij geloven dat waterstof een belangrijke rol zal gaan spelen als energiedrager in de energiemix van de toekomst.

Met de toenemende weersafhankelijkheid van onze energievoorziening, wordt opslag van energie cruciaal. Elektriciteit laat zich echter moeilijk grootschalig en langdurig opslaan en is minder efficiënt te transporteren dan gas. Door duurzame stroom om te zetten in een duurzaam gas, namelijk waterstof, kan het goed worden opgeslagen. Bijvoorbeeld in cavernes. Vervolgens kan het via het bestaande gasnet veilig en efficiënt naar elke locatie getransporteerd worden.


Opslag en transport

Duurzame gassen hebben het voordeel dat ze efficiënt in grote hoeveelheden te transporteren zijn. Daarmee is het transport fors goedkoper dan transport van elektriciteit. Het opslaan van gassen in grote hoeveelheden is goed mogelijk en nodig als bijvoorbeeld de wind niet waait of de zon niet schijnt. Duurzame gassen vormen daarmee een uitstekende combinatie met duurzame elektriciteit. Waterstof is zo’n duurzaam gas. Het kan worden gebruikt als grondstof in de industrie, brandstof voor mobiliteit of met brandstofcellen worden omgezet in elektriciteit of warmte.


Waterstof grijs, blauw en groen

Waterstof is niet nieuw en is op dit moment al een belangrijke grondstof voor de industrie (o.a. voor kunstmest). In Nederland wordt jaarlijks 800 kiloton waterstof gebruikt. Transport vindt voornamelijk plaats via de weg.

De huidige productie van waterstof gebeurt praktisch volledig door het kraken van aardgas via verschillende methoden. Daarbij wordt het methaanmolecuul (CH4) gescheiden in waterstof (H2) en koolstof (C). Daarbij komt CO2 vrij en daarom noemen we dit grijze waterstof.

Als de CO2 vervolgens wordt afgevangen, opgeslagen of hergebruikt, spreken we van blauwe  waterstof.

Voor het toekomstige energiesysteem zijn de ogen gericht op groene waterstof. Door elektrolyse kan water met duurzame elektriciteit uit bijvoorbeeld zon en wind worden omgezet in waterstof. Daarmee is groene waterstof dus een volledig duurzame vorm.

Wij verwachten dat groene waterstof een grote rol gaat spelen als er veel duurzame elektriciteit komt (met name via wind op zee).  Blauwe waterstof zal op korte termijn helpen om de waterstofeconomie te ontwikkelen en de eerste (grote) stappen te zetten om CO2-uitstoot te verminderen.

Om de samenleving in de toekomst toegang te geven tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie is het noodzakelijk om nu een waterstofnetwerk inclusief opslagcapaciteiten te realiseren en het volume en gebruik van waterstof op te schalen voor de toekomst.
We zien mogelijkheden om al vanaf 2030 een basis infrastructuur gereed te hebben voor het transport en opslag van waterstof van en naar de grote industriële gebieden in Nederland, Hamburg en het Ruhrgebied. We kunnen hierbij gebruik maken van de bestaande infrastructuur van het aardgasnetwerk. Dit is efficiënt en duurzaam.
Gasunie New Energy wil de waterstof economie ontwikkelen en wil samen met partners investeren in waterstofprojecten.
Alleen door samen te werken kunnen we de waterstof economie ontwikkelen en  standaardiseren. Want waterstof wordt op den duur net zo gewoon en betaalbaar als aardgas en stroom nu is.

Wat is waterstof?

Waterstof is een scheikundige stof die van nature niet ‘los’ voorkomt, maar onderdeel is  van andere stoffen, zoals water. Het is het meest voorkomende element in het universum. Waterstof is een molecuul dat is opgebouwd uit twee waterstofatomen (H2), en dat direct een verbinding maakt met andere stoffen. Water – H2O – is de meest bekende. Waterstof is geschikt als brandstof en is goed op te slaan in grote hoeveelheden.