CCS

Uitstoot van CO2 zorgt voor klimaatverandering; een urgent en mondiaal probleem

Eén van de mogelijkheden om deze CO2-uitstoot te verminderen is het afvangen, opslaan en hergebruiken ervan. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte III heeft de Nederlandse overheid aangekondigd CO2 op te willen slaan. Het hele proces noemt men ook wel CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage, CO2-afvang, hergebruik en -opslag). 

 


De visie van Gasunie

Gasunie New Energy ziet CCS als onderdeel van een brede aanpak van het klimaatprobleem. CCS speelt hierin een overgangsrol, totdat koolstofhoudende brandstoffen geen onderdeel meer uitmaken van de energie- of grondstoffenmix en daarmee geen CO2-uitstoot meer veroorzaken.
Bij het huidige gebruik van fossiele brandstoffen maakt CCS het mogelijk CO2 direct ‘uit de lucht te houden’. Zo draagt CCS effectief bij aan het noodzakelijke verminderen van emissies, met name wanneer CCS op grote schaal ontwikkeld en toegepast wordt.

De rol van Gasunie

Met haar kennis en kunde van gastransport door buisleidingen, van compressie en opslag kan Gasunie een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van CCS in Nederland. Gasunie richt zich daarbij op het ontwikkelen en uitvoeren van veilige transportsystemen.
Vanwege deze expertise is Gasunie, samen met EBN, gevraagd om de minister van Economische Zaken en Klimaat te adviseren over transport en opslag van CO2. Dit onderzoeksrapport is in de zomer van 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer, gezamenlijk met een routekaart CCS die is opgesteld door adviesbureau de Gemeynt. Beide rapporten zijn te vinden via deze link.