Anders

EnergieOpwek.nl

EnergieOpwek.nl is een webapplicatie waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke rol biogas, windenergie en zonne-energie innemen in een duurzame energievoorziening. Het project is mede mogelijk gemaakt door: de SER Borgingscommissie Energieakkoord, TenneT, Netbeheer Nederland, EnTranCe en de Rijksuniversiteit Groningen; Gasunie New Energy vervult een faciliterende rol.