Samenwerking

Samenwerking is cruciaal op weg naar een duurzame energievoorziening. Gasunie New Energy kijkt samen met partners naar de haalbaarheid van duurzame technologieën die kunnen worden toegepast op grotere schaal. Hierbij nemen wij een onafhankelijke positie in, met een focus op de benodigde infrastructuur. Samen ontwikkelen we nieuwe businessmodellen, waarbij innovatieve en duurzame energieconcepten tot volwassenheid worden gebracht.

De samenleving beweegt zich in een steeds hoger tempo in de richting van duurzaamheid. We streven naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050 om zo het klimaat te sparen. Een duurzame energievoorziening vraagt echter ook wat van de omgeving. Duurzame energieprojecten zullen steeds vaker decentraal impact hebben en meer fysieke ruimte in beslag nemen. Daarom is het van belang dat ze in samenspraak met de omgeving worden ontwikkeld. Bij de ontwikkeling van projecten van New Energy wordt de omgeving zorgvuldig betrokken.