Waterstof Tankstations

Waterstof Tankstations

Gasunie New Energy gelooft dat groene waterstof een belangrijke brandstof wordt voor duurzaam rijden. We zien grote kansen voor vergroening van de transportsector met de inzet van groene waterstof als schone brandstof. Het gaat hier zowel om personenauto’s als om groter vervoer als bussen en vrachtwagens.

Voor het slagen van de overgang naar waterstof als brandstof moeten veel partijen samenwerken. Denk aan waterstofproducenten, eigenaren en beheerders van tankstations, de auto-industrie, consumenten, de overheid en de transportsector.

Gasunie New Energy neemt een voortrekkersrol door partners bij elkaar te brengen en te investeren in de ontwikkeling van waterstof voor de mobiliteit. De ontwikkeling hiervan is echter een kip-ei-verhaal: zijn er waterstofauto’s dan komen er waterstoftankstations, zijn er tankstations dan komen importeurs met waterstofauto’s. Om simpelweg ergens te beginnen, ondersteunt Gasunie met partners de ontwikkeling van waterstoftankstations. Daarmee willen we bereiken dat het gebruik van waterstof als brandstof op korte termijn aantrekkelijker en toegankelijker wordt voor leasemaatschappijen, particulieren en vervoersbedrijven.

Gasunie New Energy, Holthausen en Greenplanet ontwikkelen samen meerdere waterstoftankstations. In 2020 worden de eerste tankstations voor particulieren in gebruik genomen. Daarmee ondersteunen we de ontwikkeling en realisatie van een waterstof infrastructuur voor de mobiliteit in Noord-Nederland die vervolgens landelijk opgeschaald kan worden.