Waterstof Tankstations

Waterstof Tankstations

Gasunie New Energy gelooft dat groene waterstof een belangrijke brandstof wordt voor duurzaam rijden. De ontwikkeling hiervan is echter een kip-ei-verhaal: zijn er waterstofauto’s dan komen er waterstoftankstations, zijn er tankstations dan komen importeurs met waterstofauto’s. Om simpelweg te beginnen met het faciliteren van waterstof voor de mobiliteit investeert Gasunie met partners in waterstoftankstations. Daarmee willen we bereiken dat het gebruik van waterstof als brandstof op korte termijn aantrekkelijker en toegankelijker wordt voor leasemaatschappijen, particulieren en vervoersbedrijven.

Gasunie New Energy, Holthausen en Greenplanet ontwikkelen in Noord-Nederland een netwerk van waterstoftankstations. In 2020 worden hier de eerste tankstations voor particulieren in gebruik genomen.

We zien grote kansen voor vergroening van de transportsector met de inzet van waterstof als schone brandstof. Het gaat hier zowel om personenauto’s als om groter vervoer als bussen en vrachtwagens. Door te investeren in faciliteiten voor waterstof willen we stimuleren dat het gebruik van waterstof in de mobiliteit op gang komt. Voor het slagen van de overgang naar waterstof als brandstof moeten veel partijen samenwerken. Denk aan waterstofproducenten, eigenaren en beheerders van tankstations, de auto-industrie, consumenten, de overheid ende transportsector.

Gasunie New Energy neemt een voortrekkersrol door partners bij elkaar te brengen en te investeren in de ontwikkeling van tankstations. Op die manier hoopt Gasunie New Energy op afzienbare termijn een regionaal waterstofnetwerk voor de mobiliteit te realiseren en dat vervolgens landelijk op te schalen.