WarmtelinQ

WarmtelinQ

Nederland werkt aan een duurzame toekomst. Met minder CO2-uitstoot en minder aardgas. Daarom legt Gasunie WarmtelinQ aan. WarmtelinQ is een ondergrondse hoofdtransportleiding waarmee restwarmte uit de Rotterdamse haven kan worden gebruikt om huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen. 

Tracé

De leiding loopt van de Vondelingenplaat in de Rotterdamse haven via Vlaardingen, Schiedam, Midden-Delfland, Delft en Rijswijk naar het bestaande warmtenet in Den Haag en heeft onderweg een aftakking naar de kassen in het Westland. Het project WarmtelinQ staat ook wel bekend als Leiding door het Midden.

Kijk voor meer informatie over dit project op www.warmtelinq.nl.