Torrgas

Torrgas

De Nederlandse firma Torrgas ontwikkelt en bouwt vergassers: installaties waarin getorrificeerde biomassa wordt omgezet in o.a. syngas. Na een laboratoriumopstelling en een pilot installatie, is de volgende stap de bouw van een grotere, 25 MW installatie. Gasunie New Energy denkt mee in de verdere ontwikkeling van de infrastructurele kant van de technologie en installatie, en biedt financiële ondersteuning.

De technologie

In de installatie wordt getorrificeerde biomassa door middel van een twee-staps vergassing omgezet in syngas (een mengsel van koolstofmonoxide en waterstof) en pure koolstof. Syngas kan hoogwaardig worden toegepast in de chemie als grondstof, bijvoorbeeld methanol of ammoniak. Daarnaast kan het gebruikt worden voor energetische doeleinden, bijvoorbeeld door het op te werken naar groen gas of te gebruiken in een warmtekrachtkoppeling (WKK) of gasmotor. Tevens wordt tijdens het vergassingproces pure koolstof geproduceerd. Dat kan als grondstof worden ingezet groot voor een aantal processen, bijvoorbeeld als grondverbeteraar of voor waterzuivering.

De getorrificeerde biomassa wordt gemaakt van een breed aanbod van biomassa restromen zoals grasachtigen, agru-residuen en houtsnippers die komen van grote opwerkingsfabrieken uit bijvoorbeeld Noord-Amerika, Scandinavië en de Baltische staten, maar ook uit Nederland zelf. Deze bedrijven hebben na hun verwerkingsproces zo’n veertig procent afvalhout over dat zeer geschikt is als grondstof voor het torrefactieproces. Deze getorrificeerde biomassa heeft een acht tot tien keer hogere energiedichtheid (vergelijkbaar met methanol en kolen) dan de originele houtsnippers. Ruim negentig procent van de energie van de biomassa blijft behouden. Hierdoor is het rendabel om de brandstof over een lange afstand te transporteren. Uiteindelijk wordt na deze torrefactie-tussenstap zo'n 75% van het hout omgezet in syngas.

Nieuws & updates

rss