SCW

SCW

Superkritische watervergassing (Super Critical Water gasification, SCW) is een innovatieve technologie die natte biomassa (afval-)stromen zoals mest, groenafval en rioolslib converteert in duurzame energie en herbruikbare grondstoffen. Gasunie New Energy en het bedrijf SCW Systems willen een demonstratie-installatie bouwen op het Energy Innovation Park in Alkmaar. New Energy beperkt zich daarbij tot de realisatie van de infrastructuur.

De technologie

In deze demonstratie-installatie zullen biomassa (afval-)stromen onder hoge druk en temperatuur worden omgezet in groen gas, dat geschikt is voor directe invoeding in het aardgasgasnetwerk.

Het verwerken van natte biomassa (afval-)stromen is met bestaande technieken lastig, omdat hier eerst het water verwijderd moet worden. Superkritische watervergassing is een thermo-chemische conversietechnologie die juist gebruik maakt van de watercomponent in de natte afvalstromen. Door het water, met daarin de biomassa, onder hoge druk en temperatuur te brengen, ontstaat de zogenaamde superkritische fase. Alle organische moleculen in de biomassa vallen dan uiteen en bereiken een nieuw evenwicht in de vorm van biogas (methaan, waterstof, CO2 en CO). Tegelijkertijd kristalliseren de anorganische stoffen uit, zodat ze kunnen worden teruggewonnen. Wat resteert is schoon water.

Het betreft een multi feedstock technologie, waarin allerlei in Nederland beschikbare biomassa kan worden verwerkt. Daarnaast komt het gas onder zeer hoge druk tot stand, zonder extra kosten voor het comprimeren van gas. Hierdoor kan het direct in het bestaande hogedruknetwerk worden geïnjecteerd. Zodoende zijn er geen afzetbeperkingen. Hierdoor wordt het voor het eerst mogelijk om rechtstreeks groen gas aan industriële grootverbruikers te leveren.

Nieuws & updates

rss