Porthos

Porthos

Porthos is de naam van een CO2-opslag en -transport project in de Haven van Rotterdam. Vanaf 2023 wil Gasunie, samen met partners, de opslag van CO2 - afkomstig van industrie in de Haven van Rotterdam - mogelijk maken in lege gasvelden diep in de Noordzeebodem. Technisch is dit realiseerbaar en bovendien is het een kosteneffectieve oplossing voor emissiereductie op korte termijn. Het project  richt zich op de realisatie van een pijpleiding waarop diverse industrieën en bedrijven kunnen aansluiten. Het Rotterdamse Havengebied is een grote uitstoter van CO2. Vanwege de enorme en zware industrie in de haven van Rotterdam levert het relatief veel klimaatwinst op om hier CO2 af te vangen. Ook bevinden zich hier op gunstige afstand van de kust lege aardgasvelden in de diepe ondergrond die geschikt zijn voor het opslaan van afgevangen CO2.
Porthos is een samenwerkingsproject van EBN, Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam.

Nieuws & updates

rss