North Sea Wind Power Hub

North Sea Wind Power Hub

Op de Noordzee komt een grote windenergiehub waar verafgelegen windparken mee verbonden zijn. De 'hub' zorgt ervoor dat de windenergie via directe verbindingen naar deelnemende landen gaat (op dit moment Nederland, Duitsland en Denemarken, maar in de toekomst wellicht nog andere landen). Dit wordt ook wel het ‘hub and spoke model’ genoemd. De North Sea Wind Power Hub (NSWPH) moet Europa gaan voorzien van een aanzienlijk deel van haar duurzame energie. De opgewekte energie wordt getransporteerd door middel van elektriciteit (elektronen) of omgezet in waterstof (moleculen) via gaspijpleidingen. En dat laatste is waar Gasunie een rol speelt in dit project.
De North Sea Wind Power Hub (NSWPH) is een complex internationaal project waarin verschillende partners samenwerken in een consortium. Het NSWPH bestaat naast Gasunie New Energy uit de Deense netbeheerder Energinet, Havenbedrijf Rotterdam, TenneT Nederland en TenneT Duitsland.

North Sea Wind Power Hub vision (subtitles)

Op dit moment worden de mogelijkheden van NSWPH verkend en midden 2019 valt de beslissing over de uiteindelijke aanpak van het project. Aan het project kleven technische uitdagingen, milieuaspecten, en de vraag naar duurzame energie. In de lijn van de klimaatdoelstellingen van het Parijse akkoord is de verwachting dat de PowerHub op de Noordzee in 2040 zo’n 70 tot 150 gigawatt (GW) aan elektriciteit opbrengt. Dat is ongeveer een vijfde van de verwachte energiebehoefte in de Europese Unie. Gasunie wil deze doelstellingen, samen met de overige partners, haalbaar én betaalbaar maken met de ontwikkeling van de North Sea Wind Power Hub.

Het opwekken van schone energie door windkracht via windmolens heeft als nadeel dat het windaanbod en daarmee de ‘oogst’ niet continu is, maar afhankelijk van de windkrachtomstandigheden. Simpel gezegd: de wind waait niet altijd even hard. Via de omzetting van duurzaam opgewekte stroom in bijvoorbeeld gas zoals waterstof (Power to Gas) kunnen overschotten opgeslagen worden. Daarmee kunnen piekmomenten in de vraag of schaarstemomenten in windkrachtaanbod opgevangen en bijgeregeld worden. Zo blijft de continuïteit van de Europese energievoorziening gewaarborgd en hebben fluctuatie in windkracht geen directe gevolgen.
Het consortium zet daarom ook actief in op verdere ontwikkeling van oplossingen voor elektriciteitsopslag en –omzetting (Power to Gas). Het combineren van de sterke punten van stroom- en gassystemen is van belang voor de opkomst van waterstof als duurzame oplossing voor toepassingen in de industrie, de gebouwde omgeving en de transportsector.

Nieuws & updates

rss