Magnumcentrale

Magnumcentrale

Via elektriciteit kun je waterstof maken, maar met waterstof kun je ook elektriciteit opwekken. Dat is wat er in de Magnumcentrale gaat gebeuren. De Magnumcentrale wordt een waterstofcentrale: een energiecentrale ‘gestookt’ op waterstof. In de nabije toekomst althans, op dit moment wordt de centrale nog gestookt op aardgas. Voor het realiseren van het Parijse klimaatakkoord is het noodzakelijk om de CO2-uitstoot van energiecentrales af te bouwen.

Voor de ombouw van de Magnumcentrale in de Eemshaven werken Nuon/Vattenfall, Gasunie New Energy en het Noorse energiebedrijf Equinor samen. Een voor de hand liggende locatie, want het is de centrale plaats in het energie(transport)netwerk van Nederland, Duitsland en Noorwegen.
In 2023 moet de eerste van drie eenheden van de centrale die nu nog op aardgas wordt gestookt, volledig op waterstof draaien, en in 2030 moet de hele centrale CO2-neutraal zijn. Per eenheid levert de Magnumcentrale 440 megawatt.

Door het Magnum-project kunnen we op grotere schaal ervaring opdoen met opwekking van elektriciteit uit waterstof. Daarbij is het systeem net zo flexibel als het huidige energiesysteem dat is gebaseerd op aardgas. De energievoorziening met door waterstof opgewekte stroom blijft even stabiel en betrouwbaar als die nu is, maar is volledig schoon.

Hoe werkt het precies?

De Magnumcentrale zal na de ombouw eerst blauwe waterstof  gebruiken. Dat wordt gemaakt uit aardgas, waarbij de CO2 wordt afgevangen en ondergronds opgeslagen in Noorwegen. Op den duur zal de centrale alleen nog groene waterstof (verkregen door elektrolyse) gebruiken. Gasunie stelt het bestaande netwerk beschikbaar voor transport  van waterstof naar de centrale en onderzoekt de mogelijkheid van tussentijdse opslag van waterstof in cavernes.

Foto: Nuon