HyStock

HyStock

In de zomer van 2019 opende Zijne Koninklijke Hoogheid Willem-Alexander HyStock: een waterstofinstallatie waarin duurzame (zonne-)energie en groene stroom van het net worden gebruikt om water om te zetten in waterstof en zuurstof. Waterstof speelt volgens Gasunie een grote rol in de energietransitie en CO2-reductie. Waterstof is gemakkelijk, betrouwbaar en betaalbaar in grote hoeveelheden op te slaan. Om tot grootschalige inzet te komen, zijn verschillende stappen van opschaling nodig. In pilotproject HyStock wordt 1 Megawatt duurzame stroom omgezet in groene waterstof. Met deze waterstofpilot doen we ervaring op met de omzetting van duurzaam opgewekte energie in waterstof. Met HyStock kunnen we de techniek en onze kennis van waterstofproductie en –opslag ontwikkelen. Daarmee is HyStock een opstap naar grootschalige inzet van groene waterstof.

Power to gas

Hoe werkt het? Voor de productie van groene waterstof maken we gebruik van elektrolyse. Dat is een chemische reactie waarbij je elektrische stroom gebruikt om een stof te ontleden in andere stoffen. Bij waterstof wordt water (2 H2O) met behulp van elektriciteit omgezet in waterstof (2 H2) en zuurstof (O2).
Omdat dit elektrolyse-proces gedaan wordt met duurzaam opgewekte elektriciteit levert dat groene waterstof op. De zonnepanelen op het terrein rond de installatie wekken hiervoor groene stroom op, maar ook wordt duurzame energie via het elektriciteitsnet aangeleverd voor de omzetting in waterstof. Onze visie voor de toekomst is het vergroten van het aandeel waterstof uit energie van windparken op zee, en als regio uitgroeien naar een energiehub vanwege onze opslagcapaciteiten voor duurzame, schone energie.

TSO2020 en betrokken partners

Gasunie New Energy heeft met HyStock ook een breder doel: namelijk om samen met partners de keten van elektriciteit tot duurzame waterstof tot ontwikkeling te brengen. In dat kader wordt het HyStock-project mede gefinancierd door de Europese Unie vanuit de Connecting Europe Facility (CEF) en werken Gasunie New Energy en EnergyStock samen met andere spelers uit de keten zoals TenneT, TU Delft, European Association for Storage of Energy (EASE) en tankstation Green Planet binnen het EU programma Transmission and Storage Options (TSO) 2020.

EnergyStock

EnergyStock is een dochteronderneming van Gasunie, gespecialiseerd in het faciliteren van de opslag van gas bij de Aardgasbuffer Zuidwending. EnergyStock is eigenaar van de zogeheten cavernes - holtes in een zoutlaag - die zich hier in de bodem bevinden. Deze worden gebruikt voor gasopslag, en kunnen geschikt zijn voor de opslag van waterstof.

Nieuws & updates

rss