Green Goods Farm

Green Goods Farm

HarvestaGG heeft een proces ontwikkeld waarbij de waarde van biomassa - in dit geval gras - volledig wordt benut en onder meer biogas kan worden geproduceerd. De naam HarvestaGG is een samenstelling waarbij ‘Harvesta’ staat voor het oogsten van gras en ‘GG’ voor Green Goods farm. Gasunie New Energy onderzoekt met partners de mogelijkheid om een pilot neer te zetten, waarbij wij een faciliterende rol spelen in de opwerking van het biogas.

De technologie

Het concept is gebaseerd op het verwerken van plantaardige biomassa, gras, tot hoogwaardige duurzame producten. Het speciaal geteelde gras (en andere biomassa zoals berm- en natuurgras) wordt naar de Green Goods farm getransporteerd.

Het gras wordt eerst geperst, waardoor eiwit- en koolhydraatrijk sap ontstaat. Het grassap wordt gefermenteerd en afgenomen door een veevoederfabrikant die hoogwaardig veevoer van maakt. De overgebleven perskoek wordt gemixt met de berm- en natuurgrassen, waarna het ongeveer 21 dagen in een droogvergister verblijft. In de vergister wordt de verteerbare organische stof omgezet in biogas, dat vervolgens kan worden opgewaardeerd tot groen gas van aardgaskwaliteit. 

Uit de vergisters komt tenslotte digestaat, dat wordt gecomposteerd en kan worden afgezet als veenvervanger. Tevens worden van deze mineralenrijke compost pellets geperst, die als meststof kunnen worden gebruikt. Wanneer deze meststof wordt teruggebracht  op de percelen waar het Harvestagg gras vanaf kwam, creëren we een gesloten kringloop waarbij geen mineralen verloren gaan.

Nieuws & updates

rss