EnergieOpwek.nl

EnergieOpwek.nl

EnergieOpwek.nl is een webapplicatie waarmee inzichtelijk wordt gemaakt welke rol biogas, windenergie en zonne-energie innemen in een duurzame energievoorziening. Het project is mede mogelijk gemaakt door: de SER Borgingscommissie Energieakkoord, TenneT, Netbeheer Nederland, EnTranCe en de Rijksuniversiteit Groningen; Gasunie New Energy vervult een faciliterende rol.

Het project

Met de webapplicatie weten we op ieder moment van de dag hoeveel duurzame energie (biogas, wind en zon) in Nederland beschikbaar is. Deze informatie kan ons in de toekomst helpen om het energiesysteem als een slim geïntegreerd geheel te laten functioneren. Hierin leveren wind en zon energie wanneer het kan en levert bijvoorbeeld biogas de back up als dat moet. Op de momenten dat er genoeg wind en zon beschikbaar is, kan biogas bijvoorbeeld worden opgeslagen, om vervolgens weer te worden ingezet als de wind niet waait en de zon niet schijnt. Zo kan op ieder moment van de dag duurzame energie worden geleverd.

De overgang naar een CO2-neutrale samenleving is een zaak van iedereen: overheden, wijken, huishoudens, bedrijven. De productie van energie vindt steeds meer op lokaal niveau plaats. Dat vraagt ook om nieuwe manieren om gegevens over energieproductie beschikbaar te maken. De nieuwe webapplicatie is zo’n manier. De applicatie bevat nu drie bronnen, maar kan op termijn worden uitgebreid met gegevens over onder andere geothermie en biomassa bijstook.

Wil je meer weten? Ga naar de website of bekijk het introductiefilmpje.

Kijk realtime mee op energieopwek.nl

Nieuws & updates

rss