Djewels 20 MW elektrolyse-installatie

Djewels 20 MW elektrolyse-installatie

De ontwikkeling van de waterstofeconomie gaat in stappen. Het HyStock-project is de eerste stap in de opschaling van waterstof. Een volgende stap is een unit van 20-30 MegaWatt waarvoor we samen met Nouryon op Chemiepark Delfzijl, voorheen AkzoNobel Specialty Chemicals, plannen hebben. De rol van Gasunie New Energy binnen dit project ligt vooral bij het faciliteren en beheren van waterstofinfrastructuur en opslagcapaciteit.
Op het Chemiepark, waar de nieuwe unit mogelijk wordt gebouwd, bevinden zich zowel aanbieders als afnemers van waterstof en groene energie. Daarmee is het Chemiepark de ideale locatie voor deze waterstof-installatie.

Noord-Nederland is de meest geschikte regio om een groene waterstofeconomie te ontwikkelen omdat hier grootschalige productie en import van groene elektriciteit zal plaatsvinden. Er is een bestaande chemische industrie, de gastransportinfrastructuur ligt er, er zijn kennisnetwerken en er is draagvlak binnen de Noordelijke Innovation Board.

In de (chemische) industrie wordt veel energie omgezet en verbruikt. Waterstof is een belangrijke grondstof die nu nog niet duurzaam wordt geproduceerd. Daar is dus veel winst te halen in het beperken van CO2-emissies. Het definitieve besluit voor de fabriek wordt in 2019 genomen, de bouw kan in 2020 beginnen.

Het doel voor de toekomst is om met waterstof steeds een stap in schaalvergroting te doen. Zodat het aandeel van waterstof in de energiemix uiteindelijk voldoende dekkend is om CO2-vrij aan onze energiebehoefte te voldoen. Niet alleen de productie, maar ook het gebruik van groene waterstof door afnemers, en de waterstofinfrastructuur zullen mee moeten groeien. Daarom kan de overgang naar grootschalige inzet van waterstof alleen slagen wanneer dat in (steeds grotere) stappen gebeurt. Schaalvergroting maakt de productie van waterstof goedkoper. Op den duur zal waterstof net zo goedkoop worden als stroom op dit moment is.

Nouryon en Gasunie hebben een voorbereidingsstudie uitgevoerd naar de haalbaarheid van de 20 MWe electrolyser. Deze studie is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, Nationale regelingen EZ-subsidies, Topsector Energie uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Nieuws & updates

rss