Biogasnetwerk Twente

Biogasnetwerk Twente

Via het biogasnetwerk in Twente zal ‘ruw’ biogas worden getransporteerd van producenten naar een opwerkinstallatie, waar het wordt opgewerkt naar groen gas. Cogas en Gasunie New Energy ontwikkelen het biogasnetwerk in Twente in een joint venture. Zij worden hierbij geen eigenaar van het gas, maar bieden een transport- en opwerkdienst aan.

Het project

De firma Oude Lenferink in Fleringen, Twente heeft een varkenshouderij en is daarnaast mesttransporteur en -verwerker. Op de varkenshouderij in Fleringen wordt een vergister gebouwd die op jaarbasis 4 miljoen m3 biogas gaat produceren. Biogas is gas van biologische oorsprong en bestaat voornamelijk uit CH4 en CO2. Vanaf de locatie in Fleringen wordt een 7,5 km lange leiding naar Almelo gelegd, waar een opwerkinstallatie zal worden neergezet. In deze opwerkinstallatie wordt het biogas opgewerkt naar groen gas dat uiteindelijk zal worden ingevoed in het aardgasnetwerk. Groen gas heeft dezelfde kwaliteit als aardgas en is 100% uitwisselbaar met aardgas.

De leiding van Fleringen naar Almelo is het begin van een biogasnetwerk Twente. Er zijn plannen om het netwerk op termijn uit breiden met een Gasunie-leiding die beschikbaar komt. Hierdoor ontstaat een netwerk waarop meerdere producenten en gebruikers van biogas kunnen worden aangesloten. Het voordeel is dat op deze wijze meerdere biogasproducenten gebruik kunnen maken van één centrale opwerkingsunit. Daarbij hoeven zij het biogas zelf minimaal voor te bewerken, waardoor de drempel voor de productie van biogas wordt verlaagd en de productie van groen gas wordt gestimuleerd. Optimistische modellen gaan uit van een potentie van 25 miljoen m3 groen gas per jaar dat via dit netwerk kan worden opgewerkt en getransporteerd.

Nieuws & updates

rss