Ambigo

Ambigo

Samen met partners ECN, Dahlman Renewable Technology (DRT) en het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) en in overleg met onder meer de gemeente Alkmaar en provincie Noord-Holland werkt Gasunie New Energy aan de realisatie van een biomassavergassingsinstallatie. Hierbij nemen wij een onafhankelijke rol in op het gebied van de infrastructuur.

De beoogde vestigingslocatie is het Energy Innovation Park in Alkmaar. De betrokken partijen hebben met betrekking tot dit project nog geen finale investeringsbeslissing genomen.

De technologie├źn

Het project heeft als doel efficiënte biomassavergassing op industriële schaal toepasbaar te maken. Er zal met de installatie verder onderzoek worden gedaan naar de door ECN en DRT ontwikkelde MILENA, OLGA en ESME technologieën. Deze technologieën kunnen met een zeer hoge efficiëntie (ongeveer zeventig procent) en zonder schadelijke milieueffecten biomassa omzetten naar duurzame energie in de vorm van groen gas.

De installatie kan verschillende soorten duurzame biomassa verwerken. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de verwerking van reststoffen die nu nog met lage rendementen worden verbrand in afvalverbrandingsinstallaties. De installatie in Alkmaar zal  groen gas gaan invoeden op het gasnetwerk, zodat huishoudens direct fossiel aardgas kunnen vervangen.

Nieuws & updates

rss