Waddenfonds subsidie voor Green Goods Green Goods Farm

Binnen New Energy wordt gewerkt aan een innovatieve “kleine” biogasinstallatie op Texel als een pilot/demo installatie die de potentie heeft om daarna grootschalig uitgerold te gaan worden op andere locaties in Nederland. Het Waddenfonds heeft besloten om voor dit project een subsidie toe te kennen van € 1,5 miljoen als tot uitvoering wordt besloten. Aan deze subsidie is een aanvullende subsidie van de Provincie Noord Holland van € 0,5 miljoen gekoppeld. Door deze subsidie is de realisatie van dit project weer een stukje dichter bij gekomen.

Het GreenGoods concept is gebaseerd op het vergisten van geteeld gras als wisselteelt waarbij voorafgaand aan het vergisten de eiwitten uit het gras worden gehaald door het gras te persen die dan kunnen dienen als veevoer. Naast dit gras kunnen er diverse andere biomassastromen van Texel in de vergister omgezet worden in groengas. Het digestaat als restproduct uit de vergister wordt daarna omgezet in een bodemverbeteraar. Een heel mooie bio-based keten. Het project wordt uitgevoerd met een aantal lokale partijen van Texel: AB-Texel en AT-Texel en kan voorzien in minimaal 10% van de energiebehoefte van Texel. 

Het Waddenfonds heeft over de toekenning van de subsidie een persbericht uitgebracht.