SCW Energy Alkmaar start bouw demonstratiefabriek voor Groen Gas SCW

Vandaag start de bouw van SCW Energy Alkmaar, een demonstratie-faciliteit voor een innovatieve vergassingstechnologie waarbij biomassa wordt omgezet in Groen Gas. In aanwezigheid van de wethouder Duurzaamheid van de gemeente Alkmaar, Jan Nagengast, wordt de start van de bouw gemarkeerd bij het toekomstige bedrijfspand aan de Diamantweg op het Energy Innovation Park. SCW Energy is een samenwerkingsverband van SCW Systems en Gasunie New Energy.
SCW Systems en Gasunie New Energy zijn elk voor de helft aandeelhouder van de demonstratiefaciliteit. SCW Systems is daarbij de producent en eigenaar van het Groen gas.

Nieuwe energietechnologie

SCW Systems heeft een aantal innovaties gedaan op het gebied van een technologie die “superkritische water vergassing” wordt genoemd. Bij deze nieuwe technologie wordt natte biomassa (rest- en afvalstromen) omgezet in duurzaam gas en herbruikbare grondstoffen. De omzetting gebeurt snel, efficiënt en schoon. De demonstratiefaciliteit wordt gerealiseerd om in de komende jaren - in een gefaseerd proces - de robuuste werking van de nieuwe technologie op industriële schaal aan te tonen.

SCW Systems

SCW Systems is een Nederlandse startup waarbinnen meer dan 10 jaar onderzoekservaring is gebundeld. Het team bestaat uit ervaren ondernemers en jonge wetenschappers en heeft in de afgelopen jaren een werkend prototype voor een (industrieel) “superkritisch water vergassings-systeem” ontwikkeld en getest. Het systeem bootst het natuurlijk proces van het ontstaan van aardgas na. Daar waar de omzetting ondergronds vele eeuwen duurt vindt deze nu plaats in enkele minuten. Met deze innovatieve technologie levert SCW Systems een bijdrage aan de doelstellingen van de Rijksoverheid op het gebied van zowel de duurzame energie als die van de circulaire economie. Voor meer informatie kunt u de website bezoeken www.scwsystems.com.

Gasunie New Energy

Gasunie New Energy richt zich op het opschalen van innovatieve, duurzame energieoplossingen. New Energy kijkt met name naar nieuwe technologieën die zich op kleine schaal hebben bewezen. Haar doel is om deze concepten samen met partners op te schalen naar commerciële toepassing. Hierbij kijkt New Energy niet alleen naar de technologische en financiële aspecten, maar ook naar de maatschappelijke. New Energy is dochter van de N.V. Nederlandse Gasunie, die zorg draagt voor het gastransport in Nederland en Noord-Duitsland. Gasunie wil vanuit haar publieke rol en op basis van haar kennis en expertise op het gebied van gas bijdragen aan het welslagen van de energietransitie. New Energy geeft daar invulling aan. Hierover kunt u meer lezen op deze website.

Energy Innovation Park Alkmaar

De demonstratiefabriek wordt gerealiseerd op het Energy Innovation Park (EIP) te Alkmaar. Dit park is ingesteld op bedrijven die zich bezig houden met innovatieve energietechnologie en biedt een uitstekende infrastructuur voor de SCW- technologie. Op het EIP is tevens InVesta gevestigd ("Institute for Valorisation and Expertise of Thermochemics Alkmaar”): het nationale kennis- en expertisecentrum op het gebied van biomassavergassing.