Gasunie medeondertekenaar samenwerkingsovereenkomst MRA Warmte & Koude programma 2018 – 2021 Warmte

Samen met 36 andere partijen heeft Gasunie New Energy een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om de komende 3 jaar baanbrekende stappen te zetten in het verduurzamen en aardasvrij verwarmen van woningen en andere gebouwen met warmtenetten in de metropoolregio Amsterdam.

Binnen het Warmte & Koude programma werken overheid en marktpartijen in de Metropoolregio Amsterdam samen aan de ontwikkeling van duurzame warmtenetten tegen zo laag mogelijke kosten. Het aanleggen van warmtenetten vraagt om nauwe afstemming tussen vele partijen. Het programma stimuleert onderzoek en toepassing van duurzame warmtebonnen, initieert de aanleg van warmtenetten en zorgt voor verbindingen tussen die netten voor leveringszekerheid van duurzame warmte.

Warmtenet

Een warmtenet is een ondergronds buizenstelsel met warm water waarmee gebouwen verwarmd worden. Warmtenetten bieden een belangrijk alternatief voor de levering van warmte op basis van aardgas; zoals het verwarmen van huizen, gebouwen en glastuinbouw. Met de aanleg van warmtenetten zullen de komende jaren vele woningen ‘aardgasvrij’ verwarmd worden.

Meer informatie kan gevonden worden op de website http://warmteiscool.nl/.