Ambigo maakt van restproducten duurzame energie Ambigo

Een van de projecten waaraan Gasunie New Energy werkt, is een onderzoeks- en demonstratieproject op het gebied van vergassingstechnologie in Alkmaar waarmee biomassa (zoals afvalhout) en andere reststromen zeer efficiënt kunnen worden omgezet in groen gas. Eerder stond dit project bekend onder de naam Milena of Groen Gas Noord-Holland. Dit voorjaar hebben de partners in het project gekozen voor de naam: Ambigo. Naast de website voor New Energy, ging onlangs ook de website voor Ambigo live.


Onderzoeks- en domonstratieproject

Het doel is om een zo efficiënt mogelijke vergassinginstallatie neer te zetten die van allerlei reststromen groen gas kan maken. In Alkmaar wil New Energy met partners een installatie bouwen die voor het eerste op industriële schaal laat zien waar de – door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) bedachte – innovatieve technologieën op het gebied van vergassing, gasreiniging en methaanconversie toe in staat zijn. De installatie maakt daarvoor gebruik van door Royal Dahlman, Engie en Zeton gebouwde systemen. ECN en Dahlman zullen een vijfjarig onderzoeksprogramma uitvoeren waarin wordt onderzocht hoe de installatie het meest optimaal zijn werk kan doen bij het gebruik van verschillende brandstoffen. Na afloop van deze vijf jaren wil Ambigo de installatie inzetten om nieuwe onderzoeken uit te voeren, bijvoorbeeld naar nieuwe grondstoffen of andere toepassingen van de gebruikte technologie.


Groen gas vanaf 2018

Gasunie heeft nog geen finale investeringsbeslissing genomen inzake dit project, maar de partners hebben bij de gemeente Alkmaar al wel de benodigde vergunning aangevraagd. De verwachting is dat de vergunning in september wordt verleend en dat de investeringsbeslissing eind dit jaar wordt genomen. Daarnaast is onlangs een subsidie van vijfhonderdduizend euro verleend door de provincie Noord-Holland. Ambigo wordt onderdeel van het Expertisecentrum voor biomassavergassing InVesta, naast de gasbehandelingsinstallatie van de Bergermeer gasopslag van Taqa. De bouw kan dan in 2017 aanvangen waarna de installatie in 2018 in gebruik wordt genomen.