Torrgas

Torrgas

De Nederlandse firma Torrgas ontwikkelt en bouwt vergassers: installaties waarin verkoolde biomassa wordt omgezet in syngas. Na een laboratoriumopstelling en een pilot installatie, is de volgende stap de bouw van een grotere, 20 MW installatie. Gasunie New Energy denkt mee in de verdere ontwikkeling van de infrastructurele kant van de technologie en installatie, en biedt financiële ondersteuning.

De technologie

Torrefactie behelst het roosteren van biomassa, bijvoorbeeld houtsnippers, op bijna driehonderd graden Celsius. In dit proces ontstaat verkoolde biomassa en blijft ruim negentig procent van de energie van de biomassa behouden. Door middel van vergassing wordt de verkoolde biomassa vervolgens omgezet in syngas (een mengsel van koolstofmonoxide en waterstof) en pure koolstof.

De houtsnippers komen van grote houtverwerkingsfabrieken uit bijvoorbeeld Noord-Amerika, Scandinavië en de Baltische staten die na het verwerkingsproces zo’n veertig procent resthout hebben. De verkoolde biomassa die van dit afvalhout wordt gemaakt, heeft een acht tot tien keer hogere energiedichtheid (vergelijkbaar met methanol en kolen) dan de houtsnippers. Hierdoor is het rendabel om de brandstof over een lange afstand te transporteren. Uiteindelijk wordt via deze torrefactie-tussenstap zo'n 75% van het hout omgezet in syngas.

Syngas kan hoogwaardig worden toegepast in de chemie als grondstof, bijvoorbeeld methanol of ammoniak. Daarnaast kan het gebruikt worden voor energetische doeleinden, bijvoorbeeld door het op te werken naar groen gas of te gebruiken in een warmtekrachtkoppeling (WKK) of gasmotor. Tevens wordt tijdens het vergassingproces pure koolstof geproduceerd. Dat kan als grondstof worden ingezet groot voor een aantal processen, bijvoorbeeld als grondverbeteraar of voor waterzuivering.

Nieuws & updates

rss