Hernieuwbaar gas en systeemintegratie

Naast technologie spelen ook maatschappelijke ontwikkelingen op sociaal, economisch en financieel gebied een belangrijke rol bij de energietransitie. Het energieverbruik zal dalen door betere isolatie van woningen en innovatieve technieken in de industrie. Daarnaast wordt energie steeds meer op een duurzame manier opgewekt. Denk daarbij niet alleen aan zonne- en windenergie, maar ook aan energie uit biomassa, hernieuwbaar gas en geothermie. Deze energie wordt vaak decentraal geproduceerd: dicht bij de gebruiker of door de gebruiker zelf.

(Duurzame) energie wordt steeds slimmer verdeeld en benut. Het is echter niet vanzelfsprekend dat alle energieoplossingen tezamen leiden tot een efficiënt en betrouwbaar energiesysteem op collectief niveau. Dat lukt alleen als we zorgen voor optimale samenwerking tussen decentrale en centrale energiesystemen, bestaande en nieuwe netwerken en verschillende energiedragers (elektriciteit, gas en warmte). Dat noemen we systeemintegratie.

Missie

New Energy is de dochter van Gasunie die zich bezighoudt met business development op het gebied van duurzame energie. Wij zijn een actieve speler in de energietransitie en richten ons op het opschalen van innovatieve, duurzame energieoplossingen. Wij doen dit samen met partners en onze omgeving en voorzien hiermee in een maatschappelijke behoefte.

Visie

Wij zien een duurzame toekomst voor ons, waarin sprake is van verschillende (hernieuwbare) energievormen, zoals zonne- en windenergie, energie uit biomassa, hernieuwbaar gas en geothermie. Wij geloven in een duurzaam energiesysteem, waarin een efficiënte, intelligente wisselwerking plaatsvindt tussen de verschillende energievormen en waar de samenleving altijd op kan rekenen.

Strategie

New Energy creëert en benut marktkansen door het aangaan van strategische partnerships die de energiewaardeketen versterken. Wij leggen de nadruk op hernieuwbaar gas en systeemintegratie en bouwen daarmee een effectieve portfolio op. In projecten en samenwerkingsverbanden nemen we de positie in van onafhankelijke infrastructuurpartner.